M2A

James Carlos
19 July 2016

YMWELIAD Â IJMUIDEN

Fy mhrosiect i yw modelu’r gwaddodiad anwedd mewn Proses Anwedd Ffisegol (PVD) mewn CFD (Dynameg Hylif Cyfrifiadol), sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd gan Tata Steel yn Ijmuiden yn yr Iseldiroedd fel techneg galfaneiddio newydd i orchuddio cynnyrch strip. Cyrhaeddodd fy mhrosiect uchelfannau newydd yn ddiweddar oherwydd cefais gyfle i ymweld â chyfleusterau PVD yn Tata Steel yn IJmuiden. Maen nhw wedi gosod dau rig profi er mwyn profi gorchuddion PVD ar stripiau dur. Roedd cael gweld y broses a’r cyfarpar a ddefnyddir â’m llygaid fy hun yn fuddiol iawn i’m mhrosiect, a chefais gyfle i ofyn cwestiynau am bwyseddau, tymheredd a geometrau yn cael eu defnyddio. Hefyd, cefais gwrdd â fy ngoruchwyliwr diwydiannol a’i gydweithwyr, a fydd yn amhrisiadwy i’m prosiect, a rhoddodd y cyfarfod ei hun gipolwg i fi ar yr hyn y mae’r goruchwyliwr eisiau o’m mhrosiect, sy’n golygu y bydd gennyf rywbeth i anelu ato. 

Mae’r daith wedi bod yn fuddiol iawn, nid yn unig i’m prosiect, ond yn bersonol hefyd. Mae cyfle i deithio gyda rhai o’r staff a fy nghydweithwyr wedi cryfhau ein perthynas, a rhaid dweud ein bod ni wedi dod yn agosach ers y daith. Yn olaf, cefais gyfle i deithio i rywle newydd; doedden i erioed wedi teithio i’r Iseldiroedd o’r blaen, ac wrth dderbyn fy EngD, ni feddyliais y byddwn yn cael teithio yno. Roedd y bwyd, y bobl a’r lle ei hun yn wirioneddol wych, er mai cipolwg yn unig y cefais i.  

Hefyd, wrth i fi wneud cynnydd yn y prosiect a chael fy model CFD i weithio, byddai angen i fi ddilysu fy model. Byddai hyn yn golygu profi’r model gyda’r cyfleusterau PVD yn Ijmuiden – defnyddio eu cyfarpar, gwneud newidiadau ar eu cyfarpar a gwneud gwir wahaniaeth. Y nod yw creu model sy’n gweithio ac sy’n cael ei ddilysu yn eu system PVD, fel bod modd iddyn nhw anelu at dyfu eu system. Ar hyn o bryd, mae gen i lawer i’w ddysgu, a bydd angen i fi weithio’n galed, ond mae’r dyfodol yn addawol iawn.