M2A

Chris Griffiths
3 April 2017

PRIME 2016 – HONOLULU, HAWAII

Mae PRiME yn gynhadledd electrogemeg a thechnoleg solidau a gynhaliwyd pob 4 blynedd ers 1987 yn Honolulu, Hawaii. Dyma’r gynhadledd fwyaf o ran maint ac arwyddocâd o’i math yn y byd. Mae’r digwyddiad rhyngwladol hwn yn ymdrech ar y cyd gan y Gymdeithas Electrogemegol (ECS) ynghyd â chymdeithasau electrogemegol, cemeg a ffiseg eraill yn ardal y môr tawel.

Cynigiodd y gynhadledd wythnos o hyd amrywiaeth eang o sgyrsiau am electrogemeg a solidau, oedd yn amrywio o sgyrsiau allweddol gan arbenigwyr i bapurau ymchwil doethuriaeth gan fyfyrwyr ôl-raddedig. Roedd y gynhadledd yn anferth: dros 4100 o gyflwyniadau technegol ar 56 symposiwm pynciol. Mae llawer o’r gwaith ymchwil a drafodwyd yma yn cynorthwyo ymdrechion sy’n symud materion fel ynni adnewyddadwy, biofeddygol, hylendid d?r, cyfathrebu, trafnidiaeth ac amddiffyn cyrydu yn eu blaenau.

Es i, ynghyd â gr?p o fyfyrwyr ôl-raddedig, ymchwilwyr ac Athrawon o Brifysgol Abertawe, ar y daith hir i Hawaii. Cyflwynom waith ymchwil yn amrywio o orchuddion organig a metelig ar gyfer amddiffyn cyrydu, i ddatblygu electrodau haearn cost isel i fatris.

O ganlyniad i’r nifer anferth o gynrychiolwyr oedd yn cyflwyno, roedd sawl sesiwn yn digwydd ar yr un pryd, oedd yn golygu nad oedd modd mynychu’r holl sgyrsiau, yn enwedig gan fod rhai o’r sgyrsiau ar gyrydu yn digwydd ar yr un pryd. Roedd fy sgwrs i’n trafod gorchuddion organig ar gyfer amddiffyn cyrydu, ynghyd â rhai aelodau o’n gr?p.  Daeth llawer o bobl i’r sgwrs, ac roedd yn llwyddiant mawr, gyda rhai cwestiynau diddorol ar fy maes, polyffosffadau, yn ogystal ag argymhellion ar gyfer gwaith pellach.

Roedd yr holl fyfyrwyr ôl-raddedig yn cytuno bod mynychu’r gynhadledd wedi bod yn hynod fuddiol. Cawsom gyfle i gyflwyno ein gwaith i arbenigwyr byd arweiniol yn ein meysydd astudio, a derbyniom adborth adeiladol. Mae’r sgyrsiau amrywiol wedi ymestyn ein gwybodaeth ac wedi gwneud i ni feddwl am wahanol ddulliau a thechnegau y gallwn eu hymgorffori yn ein gwaith.

Fel y gallwch chi ddychmygu, mae Hawaii yn lle anhygoel. Pan gawsom ni rywfaint o amser i ffwrdd o’r gynhadledd, manteisiom ar y traethau a’r golygfeydd anhygoel, yn ogystal ag ymweld â Pearl Harbour. Daeth y diwrnod olaf i ben gyda Luau yn cynnwys bwyd a diod Hawaiiaidd wrth i ni rwydweithio, a mwynhaom arddangosfa dân gwyllt anferth, a sicrhaodd bod y daith yn cloi mewn steil.

Phil, Carol a Chris eiliadau wedi’u sgyrsiau.