M2A

Emily Radley
3 July 2017

CYFARFOD CENEDLAETHOL Y GYMDEITHAS GEMEGOL AMERICANAIDD - SAN FRANCISCO

Daeth bron 19,000 o fynychwyr i’r 253fed Cyfarfod Cenedlaethol ACS, ac roedd yn cynnwys dros 7000 o sgyrsiau. Nid yw’n syndod, gyda chynifer o sgyrsiau i’w mynychu, fod amrywiaeth y cyflwyniadau yn anhygoel. Fel aelod o’r adran Wyddoniaeth a Pheirianneg Deunyddiau Polymerig (PMSE), dyma lle treuliais y rhan fwyaf o’m hamser, yn ogystal â mynychu’r darlithoedd Cemeg Polymerig (POLY). 

O sgyrsiau am wella gwydnwch ac ôl troed eco mewn gorchuddion allanol mewn d?r gan ddefnyddio cyfansoddion pigmentau polymer hunan-gyfosod, i drafodaethau ar dechnegau SEM ar gyfer deunyddiau nad ydynt yn dargludo mewn sesiwn rwydweithio gyda’r nos, roedd amrywiaeth eang ar gael yn San Francisco. Yr uchafbwynt i fi oedd y cyflwyniad llawn gyda’r nos ar gyfer grwpiau PMSE a POLY, wedi’i gyflwyno gan Juan De Pablo, oedd yn ystyried y cynnydd diweddaraf mewn modelu cyfrifiadurol ar y cyd â gwaith arbrofol er mwyn ymestyn cyfosodiad cyfeiriedig deunyddiau polymerig hierarchaidd.

Roedd fy sgwrs i yn yr adran polymerau anffurfio, oedd hefyd yn cynnwys sawl trafodaeth ddiddorol am AFM a thechnegau arwyneb a ddefnyddir i werthuso polymerau amrywiol, yn ogystal â delweddu SEM a TEM er mwyn cofnodi’r gwahanol fathau o anffurfio oedd yn cael eu hystyried.

Yn ogystal â’r sgyrsiau, roedd nifer anferth o arddangoswyr yn bresennol, yn ogystal â digwyddiadau gyda’r nos ar gyfer rhwydweithio a chyflwyniadau poster. Roedd torf ryngwladol anferth yn bresennol, a chrëwyd nifer o gysylltiadau defnyddiol ar gyfer gwaith posibl yn y dyfodol.

Yn olaf, manteisiais ar y cyfle i ymweld â San Francisco! Gyda diwylliant hynod amrywiol, yn ogystal ag atyniadau trawiadol, roedd rhywbeth i bawb yno. Roedd y Golden Gate Bridge yn fythgofiadwy ac wrth gwrs, manteisiais ar y cyfle i fwyta burritos!

Hoffwn ddiolch i ACS am dderbyn fy sgwrs ac M2A am ariannu’r cyfle gwaith amhrisiadwy.