M2A

Hani Hilal
25 July 2017

TAITH DDIWYDIANNOL FLYNYDDOL M2A 2017

Ar 12 Mehefin 2017, aeth y flwyddyn gyntaf o fyfyrwyr peirianneg a ariennir gan M2A ar y daith flynyddol o amgylch y safle diwydiannol. Dechreuodd y daith yn safle byd-enwog Morgan’s Motorcars yn Swydd Gaerwrangon, Lloegr. Ers cael ei sefydlu ym 1910, mae Morgan’s wedi gosod y safon yn y byd modurol heddiw, gan gynhyrchu dros 1300 o geir bob blwyddyn, a phob un ohonynt wedi’u gwneud â llaw. Dechreuodd ein taith gyda fideo oedd yn llawn gwybodaeth am hanes Morgan’s Motorcars, cyn mynd ar daith o’u llinell gynhyrchu a’r llwybr gweithgynhyrchu.

 

O’r fan honno, aethom ni draw i westy Oxford Witney, lle cawsom gyfle i fwynhau diodydd, bwyd a chyfleusterau hamdden y gwesty.

Drannoeth, aethom ar ail ran y daith ddiwydiannol, y ffatri Mini. Yma, dysgom ni am sut cymerodd BMW dros y cwmni, yn ogystal â’r galw uchel iawn am geir Mini yn y farchnad. O gymharu â Morgan’s Motorcars, mae Mini’n cynhyrchu hyd at 21000 o geir bob blwyddyn, sy’n golygu bod eu llinell gynhyrchu wedi’i awtomeiddio i raddau helaeth, gan ddefnyddio’r dechnoleg fodern ddiweddaraf.

 

Pan ddaeth y daith Mini i ben, aethom i ganol dinas Rhydychen i fwynhau eu siopau, bwytai a bariau lleol, cyn dychwelyd i westy Oxford Witney am fwy o’r run fath.

 

Ar ein diwrnod olaf, aethom i Fryste i gymryd rhan mewn gweithgareddau adeiladu tîm ac i grwydro canol y ddinas. Cawsom ein rhannu’n grwpiau i gymryd rhan yn ‘Locked in a Room’, sef gêm lle roedd gennym ni awr i geisio dianc o ystafell. Ar ôl hynny, aethom i ganol dinas Bryste i fwynhau rhai o’r tirnodau, siopau a bwytai lleol.