M2A

Samuel Minshell
8 December 2017

GALVATECH 2017 TOKYO, YNYS HONSHU, JAPAN

Eleni, cynhaliwyd yr 11eg Cynhadledd Galvatech Rhyngwladol ar Ddalen Dur wedi’i Orchuddio â Zinc ac Aloi Zinc. Cynhaliwyd y digwyddiad gan brifysgol uchel ei pharch Tokyo yn y prif gampws Hango yn Bunkyo, Tokyo. Cyflwynodd 8 aelod o Brifysgol Abertawe eu gwaith ymchwil yn y gynhadledd, gan gynnwys yr Athro Cysylltiol Dr David Penney a 7 o fyfyrwyr Doethuriaeth Peirianneg (Peirianwyr Ymchwil).

Ar ôl cyrraedd Japan, crwydrodd y gr?p y ddinas, gan werthfawrogi’r olygfa odidog o lawr uchaf Adeilad Llywodraeth Metropolitaidd Tokyo, sy’n edrych dros y ddinas a mynydd Fuji ar y gorwel. Ar ôl eistedd am bryd o fwyd gyda’n gilydd, cafodd y gr?p gyfle i gymdeithasu yn ardal Golden Gai, Shinjuku; sef 6 lôn fechan gyda dros 200 o fariau bach – profiad go iawn o’r hen Tokyo.

Dydd Sul 12 Tachwedd 2017

Cynhaliwyd sesiwn gofrestru’r gynhadledd yng nghanolfan ymchwil Ito, Prifysgol Tokyo ar nos Sul. Darparwyd pecyn croeso, ac yna cafwyd parti i groesawu’r holl gynrychiolwyr a myfyrwyr. Roedd y parti croeso yn darparu lluniaeth ger stondinau’r gynhadledd, lle'r oedd cyfle i rwydweithio a sgwrsio gydag ysgolheigion a gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant dur.

Dydd Llun 13 Tachwedd 2017

Dechreuodd seremoni agoriadol y gynhadledd gyda sgyrsiau gan gadeirydd y pwyllgor, Shu Yamaguchi ac yna Noboru Masuko, y ddau o Brifysgol Tokyo. Cadeirydd y ddarlith lawn gyntaf oedd Frank E. Goodwin, Cyfarwyddwr Datblygu Marchnata a Thechnoleg yn y Gymdeithas Zinc Ryngwladol, UDA. Rhoddwyd cyflwyniadau rhagorol gan Becky Bolton, Callum Gallagher, Rhys Faulkner a Don Hill; pob un ohonynt yn fyfyrwyr Doethuriaeth mewn Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe. Dr David Penney oedd cadeirydd y sesiwn ar orchuddion trawsnewid a dur wedi’u paentio o flaen llaw.

Dydd Mawrth 14 Tachwedd 2017

Roedd safon uchel i ail ddiwrnod y seremoni hefyd, gyda darlithoedd llawn yn y bore gan arweinwyr yn eu maes. Rhoddwyd cyflwyniadau gwych gan Lewis Berry, Sam Minshell a Luis Escott; pob un ohonynt yn fyfyrwyr Doethuriaeth mewn Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe.

Dydd Mercher 15 Tachwedd 2017

Dyma oedd diwrnod olaf y gynhadledd a’r sgwrs olaf gan y gr?p, sef sgwrs ragorol gan Dr David Penney. Daeth y gr?p ynghyd am bryd o fwyd, cyn mynd am ddiodydd a byrbrydau yn Ebisu Yokocho, sef stryd fywiog yn llawn Izakaya (bariau Japaneaidd) wedi’u hadeiladu yn adfeilion yr hen ganolfan siopa Yamashita. Yna, datgelodd y gr?p eu sgiliau canu yn Big Echo Karaoke, cyn cael un ddiod olaf yn A6 Bar, lle trefnodd y dyn cyfeillgar tu ôl i’r bar i ni gael tynnu ein llun y tu ôl i’r bar.

Roedd y diwrnodau canlynol ar ôl y gynhadledd wedi rhoi cyfle i ni grwydro’r ardal ymhellach, fel: Parc Yoyogi, y bont enfys ger bae Tokyo, tir y Palas Imperial, marchnad bysgod Tsukiji gyda bwyd stryd gan gynnwys Sashimi Takiyaki (peli octopws), ac aeth rhai o’r gr?p ar daith i fynydd Fuji, yn ogystal â chaffis cathod a chanolfannau siopa.

Rhoddodd y gynhadledd gyfle gwych i gyflwyno gwaith ymchwil, rhwydweithio a chael gwybodaeth. Roedd y daith yn werthfawr iawn ar gyfer ein datblygiad proffesiynol a phersonol.