M2A

James Edy
12 December 2017

ACA CORROSION & PREVENTION 2017, SYDNEY

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Corrosion and Prevention Cymdeithas Gyrydu Awstralasia 2017 yn ystod 12-15 Tachwedd 2017 yng nghanolfan ICC yn Harbwr Darling, Sydney. Roedd y gynhadledd 4 diwrnod yn uno dros 500 o arbenigwyr byd-eang ar fudo cyrydu o ddiwydiannau fel; d?r, amddiffyn, cloddio, olew a nwy, amddiffyn cathodig a ph?er, i rannu gwybodaeth a rhwydweithio gyda’i gilydd. Roedd Corrosion & Prevention 2017 yn cynnwys rhaglen o gyflwyniadau gan siaradwyr a phapurau technegol yn ymwneud ag amrywiaeth o ffrydiau diwydiannol, gan gynnwys dur, anhaearnaidd, strwythurau wedi’u gorchuddio, concrit ac amddiffyn cathodig, ar y cyd ag arddangosfa sy’n dangos cynnyrch y diwydiant lliniaru cyrydu.

Y rhai a fynychodd Corrosion & Prevention o Brifysgol Abertawe oedd y myfyrwyr EngD; James Edy (TATA Steel Packaging) ac Alex Nielsen (Y Bathdy Brenhinol) a Dr Patrick Dodds (Hexigone Inhibitors Ltd). Roedd y gwaith ymchwil a gyflwynwyd yma yn cynnwys atalwyr di-gromad, gorchuddion goddefoliad cromiwm trifalent ar gyfer dur a chyrydu atmosfferig pres. Llwyddodd ein gwaith ymchwil i ennyn tipyn o ddiddordeb gan y gynulleidfa, gyda digonedd o gwestiynau a thrafod. Roedd mynd i ffrydiau ymchwil eraill yn ddefnyddiol, gan ei fod wedi ehangu ein gwybodaeth am gyrydu i gynnwys meysydd eraill sy’n llai cyfarwydd i ni yn Abertawe.

Y tu hwnt i’r sgyrsiau, roedd y digwyddiadau cymdeithasol a’r egwylion yn ystod y dydd wedi rhoi amser i ni rwydweithio gyda chynrychiolwyr o sefydliadau academaidd a diwydiannau eraill. Yn wir, rhoddodd y gynhadledd gyfle gwych i hyrwyddo gweithgareddau ymchwil y Ganolfan Ymchwil Deunyddiau yn Abertawe, gan gynnwys gweithgareddau masnachol SPECIFIC a Hexigone.

Roedd Sydney yn lleoliad gwych ar gyfer y gynhadledd, ac rydym yn ddiolchgar iawn o gael y fraint anhygoel hon o fynychu ACA Corrosion & Prevention 2017. I gloi, hoffem ddiolch yn fawr i raglen M2A, Prifysgol Abertawe a’n holl bartneriaid diwydiannol am y cyfle hwn.