M2A

Sara Lairah Mugabo
12 December 2017

Y DRYDEDD GYNHADLEDD RYNGWLADOL AR REOLEG A MODELU DEUNYDDIAU

Dechreuodd fy nhaith i Lillafured - Miskolc (Hwngari) ar gyfer Y Drydedd Gynhadledd Ryngwladol ar Reoleg a Modelu Deunyddiau (ic-rmm3) ar fore dydd Sul, o Faes Awyr Caerdydd i Fwdapest trwy Amsterdam, cyn cyrraedd pen y daith o’r diwedd - Hunguest Hotel Palota - sef lleoliad y gynhadledd, lle cefais noson dda o gwsg cyn i’r gynhadledd gychwyn trannoeth. Roedd ymdeimlad o hen gastell i’r gwesty – cafodd ei adeiladu ym 1927, wedi’i amgylchynu gan erddi prydferth a golygfa dros ffrwd Szinva a llyn Hamori.

Dechreuodd y gynhadledd ar y diwrnod canlynol, gyda chyflwyniadau a sesiynau poster yn y bore a theithiau o amgylch prifysgolion a mannau hanesyddol Lillafured-Miskolc gyda’r nos. Y cyfle i rwydweithio a chyflwyno a thrafod y gwaith a wneir ym maes rheoleg oedd y peth pwysicaf i fi. Cefais gyfle i wrando ar rai o’r cyflwynwyr gorau yn y maes, a chymryd ysbrydoliaeth ganddyn nhw. Hefyd, rhoddais gyflwyniad llafar byr a chyflwyniad poster, ac enillais y wobr am y cyflwyniad llafar byr gorau ar ddiwedd y gynhadledd. Felly gadawais y gynhadledd yn beiriannydd ymchwil hapus iawn.