M2A

James Grant - 1st Year EngD
14 February 2018

ADOLYGIAD THEMA GWEITHGYNHYRCHU A DEUNYDDIAU CHWEFROR 2018

Roeddwn i newydd ddechrau fy noethuriaeth pan gefais wahoddiad i gymryd rhan yn yr adolygiad thema Gweithgynhyrchu a Deunyddiau, a gynhaliwyd ar 7 Chwefror 2018. Roedd hwn yn gyfle i ddarganfod pa brosiectau roedd fy nghydweithwyr yn gweithio arnynt, a’u methodoleg, ar ôl iddyn nhw gael rhywfaint yn fwy o flynyddoedd o brofiad ar y cwrs EngD.

Hefyd, roedd yn gyfle i elwa ar oruchwylwyr academaidd a diwydiannol yn gwylio ein cyflwyniadau, a rhoddon nhw eu hadborth ar y canlyniadau, yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i ddatrys problemau gyda thechnegau yr oedden nhw wedi’u defnyddio yn y gorffennol, sy’n amhrisiadwy o ystyried faint o amser ac adnoddau y mae modd eu harbed.

Cefais fy synnu gan yr adolygiad thema, gan fod esbonio eich prosiect i bobl eraill yn rhoi safbwynt gwahanol i chi o sut i fynd ati i gyflawni nodau ac amcanion eich prosiect.

Ar y cyfan, mwynheais y sesiwn yn fawr, ac rwy’n edrych ymlaen at yr adolygiad nesaf, gan fy mod wedi dod i adnabod yr EngDs yn fy ngr?p thema, ac wedi dysgu mwy am feysydd ymchwil yr M2A.