M2A

S Jones
29 July 2016

TAITH FLYNYDDOL M2A

Ar ddydd Llun 18 Gorffennaf, teithiodd carfan M2A 2015 i Birmingham am y daith flynyddol o safleoedd diwydiannol amlwg y DU.  

Y safle cyntaf a feddiannwyd gan y criw o Abertawe oedd ffatri JCB yn Swydd Stafford lle dysgon sut trawsnewidiodd gweledigaeth un dyn ddyfodol gweithgynhyrchu yn y DU, o ddechreuadau syml iawn. Gwnaed hyn trwy greu cynnyrch o safon fyd-eang yn ogystal ag adeiladu brand sy’n cael ei gysylltu ag ansawdd yn rhyngwladol erbyn hyn. Gwelsom sut mae deunyddiau o safon fyd-eang, wedi’u datblygu mewn labordai gan ymchwilwyr fel ni, yn cael eu gosod ar linellau cynnyrch cerbydau presennol yn barod i’w hanfon i bedwar ban byd.  

Ar ôl ychydig o fwyd yn y gwesty, daeth y diwrnod i ben gyda diodydd yn yr haul ger camlesi hyfryd Brindley Place, Birmingham.  

Drannoeth, aethom ni allan i weld sut mae’r Jaguars a’r Landrovers diweddaraf yn cael eu hadeiladu yn y gweithfeydd yn Solihull sydd newydd gael eu diweddaru. Yma, dysgom sut mae’r cwmni o India, Tata, wedi achub y cwmni, ac wedi arwain at adnewyddu diwydiant oedd yn dioddef ym Mhrydain. Gwelsom unwaith eto sut mae gweithgynhyrchu wedi cael ei drawsnewid, y tro hwn gan awtomatiaeth yn galluogi enillion gwych mewn ansawdd a chynhyrchiant. Hefyd, clywsom am y buddion y gall myfyriwr ôl-raddedig eu disgwyl os byddant yn dewis gweithio i JLR ar ôl eu gradd – Jag newydd sbon bob chwe mis!

Yna, roedd hi’n amser am fwy o fwyd da a noson arall yn profi bywyd nos Birmingham.  

Drannoeth, gadawon ni fyd rhyfeddol arloesi a gweithgynhyrchu y tu ôl i ni, ac aethom yn ôl i lefel ein cyndeidiau a threulio’r prynhawn yn hongian drwy’r coed fel mwncïod yng nghanolfan rhaffau Go Ape yn Fforest y Ddena. Ar ôl gwibio ar hyd weiren wib, mynd yn sownd 50 troedfedd yn yr awyr a neidio o wahanol blatfformau, llwyddom i gyrraedd yn ôl at y bws heb unrhyw anafiadau rywsut.

Dychwelom i Abertawe wedi blino’n lân, wedi llosgi, ac mewn poen, ond roedden ni wedi cael ein hysbrydoli gan waith ymchwil peirianwyr fel ni sy’n helpu diwydiant Prydain i ymdopi â gofynion globaleiddio trwy ddarparu datblygiadau mewn deunyddiau a gweithgynhyrchu. Rydyn ni’n edrych ymlaen at y daith nesaf!