M2A

Becky Bolton
9 November 2016

SYMPOSIWM GWYDDONIAETH CYRYDU (5-6 MEDI 2016)

Roedd y lleoliad perffaith gan Brifysgol Abertawe i gynnal y 57fed Symposiwm Gwyddoniaeth Cyrydu (CSS) – ein cartref gwybodaeth newydd, wedi’i leoli ar lan y môr, ac thirnod ar gyfer ardal arloesi Abertawe: Campws y Bae.

Mae’r symposiwm yn ddigwyddiad blynyddol a lansiwyd ym 1960 gan yr Athro L.L. Shreir fel cyfle i ymchwilwyr ifanc ym maes electrogemeg a chyrydu, i ddod ynghyd a mwynhau deuddydd o wyddoniaeth yn ymwneud â chyrydu. Mae’n deimlad braf bod mewn ystafell llawn peirianwyr sy’n rhannu eich angerdd am eich maes arbenigedd. Yn wir, mae cael hyder i fynd at rywun sy’n gwbl ddieithr i chi a’u canmol ar eu hymagwedd arloesol at gineteg dadlaminadu yn brofiad gwefreiddiol! 

Heb i’r tywydd ofnadwy darfu arnom, dechreuodd y gynhadledd gyda chyflwyniad agoriadol gan yr Athro James Sullivan, sy’n cynrychioli cymuned wyddoniaeth gyrydu Prifysgol Abertawe, i groesawu’r mynychwyr i’r campws. Yna dechreuodd y sgyrsiau, pob un yn 20 munud yr un, oedd yn golygu bod cyfanswm o 16 sgwrs ar y diwrnod cyntaf a 14 ar yr ail ddiwrnod. Roedd y pynciau’n amrywio o astudiaethau o ymddygiad cyrydu copr, zinc, magnesiwm a dur dan wahanol amodau, i ddulliau datblygedig o atal cyrydu. Disgrifiwyd ffurfiau di-ri o ddadansoddi: techneg sganio electrodau sy’n crynu, sganio chwiliedydd kelvin, microsgopeg grym atomig, spectrosgopeg amledd swm, a llawer mwy.

Mae rhwydweithio’n rhan bwysig o unrhyw gynhadledd, felly roedd sawl egwyl goffi rhwng y sgyrsiau oedd yn rhoi cyfle i fynychwyr fynd at y cyflwynwyr i siarad am eu gwaith, ac efallai cyfnewid manylion cyswllt, gyda’r posibilrwydd o gydweithio yn y dyfodol. Daeth y sgyrsiau i ben trwy gyhoeddi enillydd gwobr U.R. Evans 2016: yr Athro Richard P. Gangloff, a roddodd gyflwyniad diddorol ar gracio hydrogen wedi hynny.

Dechreuodd digwyddiadau’r nos gyda sesiwn bosteri a derbyniad diodydd yn y Neuadd Fawr ar y campws; edrychodd llawer o’r mynychwyr ar yr olygfa odidog o fae Abertawe gan barhau i drafod pynciau’r dydd, cyn mwynhau swper gwych yn Amgueddfa’r Glannau, Abertawe. Roedd yn noswaith hwyliog iawn, a ddarparodd ffordd fwy anffurfiol o drafod.

Roedd y safon yn uchel unwaith eto ar ail ddiwrnod y symposiwm, gyda dewis cyffrous o ymchwil electrogemegol yn cael ei gyflwyno. I ddirwyn y gynhadledd i ben, cyflwynwyd y wobr am y cyflwyniad gorau gan fyfyriwr i Kiran Kousar o Ysgol Ddeunyddiau Prifysgol Manceinion, am ei sgwrs wych ar atalwyr cyrydu nitrogen.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr, gyda nifer o sgyrsiau diddorol a swper hyfryd gyda’r nos yn dod â’r gymuned electrogemeg ynghyd. Ac yn bwysicaf oll, curodd Prifysgol Abertawe Brifysgol Manceinion mewn gêm o b?l. Hwre!