M2A

Caitlin McCall
24 January 2017

YMSEFYDLU 2016

Ar ddechrau ein Doethuriaeth mewn Peirianneg, ar 19 Medi 2016, cawsom ein gwahodd i Gampws y Bae ar gyfer Digwyddiad Ymsefydlu M2A. Wedi’n rhannu’n 3 ffrwd, sef Gorchuddion Ymarferol, Gweithgynhyrchu a Deunyddiau Uwch a Modelu Cyfrifiadurol, derbyniom ein pecynnau ymsefydlu ar gyfer y misoedd canlynol.

Yn ystod y bore, cafodd y garfan newydd gyfle i gwrdd â staff cyfeillgar M2A a fydd yn ein helpu ni trwy ein doethuriaeth dros y blynyddoedd nesaf.

Er fy mod i’n fyfyriwr ers 4 blynedd, cefais fy rhyfeddu gan faint o gyfarpar modern oedd yng Nghampws y Bae, Abertawe, a ddangoswyd i ni trwy gydol y daith a roddwyd gan dîm M2A.

Daeth y diwrnod i ben gyda digwyddiad cymdeithasol; rhoddwyd cyfle i’r myfyrwyr newydd gwrdd â’r myfyrwyr presennol. A minnau wedi bod yn teimlo’n nerfus ynghylch gwneud penderfyniad mor fawr i ddilyn rhaglen ddoethuriaeth, roedd hyn wedi tawelu fy meddwl mai dyma’r penderfyniad iawn i fi.