M2A

Victoria Thomas
15 February 2017

YMWELIAD UNI-POL AG INDIA

Mae fy mhrosiect ymchwil yn cael ei ariannu’n rhannol gan gwmni castio buddsoddi o’r enw Uni-Pol, sy’n arweinydd byd ym maes cynhyrchu olwynion ‘turbocharger’ aloi nicel. Mae gan Uni-Pol weithfeydd gweithgynhyrchu yn Tsieina, India, Mecsico a ffowndri lai yn y DU, Polycast Ltd. Ar ôl y cyfarfod cyntaf gyda fy ngoruchwyliwr diwydiannol Dr Steve Leyland, Cyfarwyddwr Technegol y cwmni, trefnom ymweliad hyfforddiant tri diwrnod yn eu safle yn India, fel bod modd i fi ddeall fy mhroblem ymchwil yn llawn.

Mae’r ffowndri yn India wedi’i lleoli yn Pune, sef ardal beirianneg a diwydiannol ar gyfer cwmnïau modurol yn India. Mae Gweithgynhyrchwyr Cyfarpar Gwreiddiol modurol gan gynnwys Mercedes Benz, Landrover, Jaguar, Renault, Volkswagen a Fiat wedi sefydlu cyfleusterau yn Pune, sydd wedi arwain at alw’r ddinas yn “Ddinas Foduro” India.

Yr haul yn codi yn Pune

Wrth ymweld â’r ffowndri, roedd y safonau glendid uchel, y trefniadau a’r sylw i iechyd a diogelwch ar loriau siop y safle yn drawiadol. Gyda thîm rheoli wedi’i leoli yn y DU, a’r cwsmeriaid arweiniol Honeywell a BorgWarner yn y farchnad turbocharge Ewropeaidd, rhaid i’r ffatri gydymffurfio â safonau VDA llym. Er mwyn ymgyfarwyddo a’r broses gastio buddsoddi, cynhaliais archwiliad Cynllun Rheoli ar gyfer pob cam o’r broses weithgynhyrchu er mwyn deall cyfarwyddiadau’r gwaith a’r holl newidion oedd yn gysylltiedig.

Roedd y staff yn India yn gyfeillgar ac yn barod eu cymwynas, ac yn sicrhau fy mod yn cael unrhyw wybodaeth neu brofiadau angenrheidiol er mwyn deall fy ymchwil yn well. Bydd fy ngwaith ymchwil yn cynnwys efelychu’r broses doddi a llenwi mowldiau gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol, optimeiddio dyluniadau mowldiau, cyflwyno technegau Diwydiant 4.0 er mwyn rheoli’r broses yn well, a chyflwyno 7Epsilon, sef estyniad o Six Sigma, er mwyn cael canlyniadau gweithgynhyrchu gwell. Cefais daith dywys o’r cyfleuster cyfan, o dderbyn biledau aloi nicel, i greu patrymau cwyr, technegau cyfosod cwyr, agor, sychu, castio, archwilio gweledol ac NDT, cyn gweld y cynnyrch terfynol ar y diwedd, ac mae wedi rhoi llawer o gymorth i fi ddatblygu fy nealltwriaeth o gastio buddsoddiad ar gyfer y cymhwyso penodol yn Uni-Pol, sy’n rhywbeth na all papurau a llyfrau ei ddarparu.

Yr ystafell gyfosod cwyr

Roedd yn brofiad amhrisiadwy, ac rwy’n teimlo’n gadarnhaol am fy mhedair blynedd nesaf fel Peiriannydd Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe, yn cynnal gwaith ymchwil gyda’r cwmni sy’n fy noddi.  Rwy’n edrych ymlaen at fanteisio ar gyfleoedd eraill i deithio gydag Uni-Pol, a gyda fy nghrys polo cwmni newydd, rwy’n falch i fod yn rhan o’r tîm.

Rhan o’r tîm