M2A

MANTEISION

Mae Abertawe yn cael ei chydnabod fel un o brifysgolion blaenaf y DU ar gyfer peirianneg.

Mae’r holl weithgareddau yn cael eu gyrru a’u tanategu gan yr ymchwil mwyaf blaenllaw yn y byd, fel sydd wedi’i gydnabod gan y Fframwaith Ardderchogrwydd mewn Ymchwil (REF) 2014 diweddaraf, sy’n gosod Peirianneg yn Abertawe fel y 10fed yn y DU o ran sgôr wedi’i gyfuno ar gyfer ansawdd ymchwil ledled y disgyblaethau peirianyddol. Dengys yr REF fod 94% o’r ymchwil sy’n cael ei gynhyrchu gan ein staff academaidd o ansawdd diguro yn y byd (4*) neu’n Ardderchog yn Rhyngwladol (3*). Mae hyn wedi cynyddu o 73% yn yr Ymchwil RAE 2008 . Gwnaeth ymchwil a arloeswyd yng Ngholeg y Peirannwyr harneisio arbenigedd staff academaidd o fewn yr adran. Mae’r ymchwil amlddisgyblaethol hwn sy’n torri tir newydd yn cyfrannu at ein dysgu sy’n ddiguro yn y byd, gyda llawer o’n staff yn arwain yn eu meysydd. Mae’r EngD yn brosiect blaenllaw'r Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), sy’n ariannu ein rhaglenni EngD yn rhannol. Mae’r ESPRC yn dewis ariannu sefydliadau mawr eu bri sy’n arddel ardderchogrwydd mewn ymchwil a chanddynt gysylltiadau da gyda diwydiant.

Mae Doethuriaeth mewn Peirianneg (EngD) yn ddewis gwahanol i’r PhD traddodiadol os ydych â diddordeb mewn gyrfa mewn diwydiant, ond eto o’r un gwerth mewn gyrfaoedd yn academia.

Mae’r EngD yn cyfateb i PhD yn ei sialens ddeallusol, ond fel Peiriannydd Ymchwil (myfyriwr EngD) bydd diwydiant yn arwain eich ymchwil a bydd eich prosiect yn golygu gweithio gyda chwmni. Mae’r rhaglen yn cynnwys rhan a addysgir, sy’n cynnwys hyfforddiant technegol, rhyngbersonol ac mewn rheoli. Mae’r sgiliau uwch hyn yn cyfateb i fanyleb DU y Cyngor Peirianyddiaeth a byddant o gymorth i chi yn eich gyrfa i ennill cydnabyddiaeth siarto a phroffesiynol.

Mae hyn yn rhoi cyfle digyffelyb i chi ennill profiad yn gweithio mewn ymchwil arloesol sy’n berthnasol i ddiwydiant.

Mae’r rhaglen bedair blynedd yn cyfuno prosiectau ymchwil lefel PhD â chyrsiau a addysgir. Byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda chwmni.

Fel Peiriannydd Ymchwil, byddwch yn cael eich arolygu gan ddau academwr a chysylltydd diwydiannol o fewn y cwmni.

Fe sefydlwyd y cynllun EngD gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (CYPGPh) (EPSRC) gyda’r bwriad o ddarparu graddedigion uchelgeisiol a brwdfrydig gyda hyfforddiant lefel ddoethuriaeth, yn rhoi syniadau newydd ar waith a datblygu gyrfaon i gyrraedd uwch safleoedd mewn diwydiant.

Byddwch hefyd yn elwa o’r canlynol:

  • • Bwrsariaeth o £20000 y flwyddyn yn ddi-dreth
  • • Telir yr holl ffioedd
  • • Cyfleusterau gorau posibl yng nghampws bae £450M Abertawe
  • • Ymestyn eich gwybodaeth a’ch sgiliau i fod yn arweinydd y dyfodol mewn diwydiant
  • • Gwella eich cyfleoedd a rhagolygon gyrfaon
  • • Ennill profiad yn defnyddio’r technegau diweddaraf drwy eich prosiect ymchwil eich hun
  • • Datblygu eich arbenigedd drwy ystod o fodiwlau a addysgir
  • • Ymuno â rhwydwaith o beirianwyr ymchwil a chysylltiadau diwydiannol.