M2A

News

CREU DIWYDIANT DUR A METEL AR GYFER YR 21AIN GANRIF

8 February 2018

Cymerwyd cam mawr ymlaen i sicrhau bod dur yng Nghymru a’r DU yn barod ar gyfer y dyfodol, gydag agoriad y Sefydliad Dur a Metelau newydd ym Mhrifysgol Abertawe.
Read More

PRIFYSGOL ABERTAWE YN ENNILL HER BEICIAU SANTANDER Y PRIFYSGOLION

8 January 2018

Roedd yr her hon yn cynnig cyfle i bartneriaid prifysgol Santander UK ennill costau cyfalaf i helpu i sefydlu eu cynllun rhannu beiciau eu hunain. Y buddsoddiad cychwynnol o £100,000, a ddarperir gan Santander UK, fydd y gost i gaffael a gosod y gorsafoedd gollwng beiciau, 50 beic a’r dechnoleg sydd ei hangen i weithredu’r cynllun.
Read More

YMESTYN GALLU YMCHWIL GWEITHGYNHYRCHU A DEUNYDDIAU

12 September 2017

Yn ddiweddar, mae M2A wedi gwario dros £1 miliwn yn prynu cyfarpar datblygedig er mwyn ymestyn gallu ein hymchwil ym maes gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch.
Read More

GWOBR I YMCHWILYDD M2A MEWN CYSTADLEUAETH TATA GROUP FYD-EANG

7 June 2017

Mae ymchwilydd ym Mhrifysgol Abertawe, Alex Harold, wedi curo dros 5000 o ymgeiswyr i ennill gwobr ryngwladol am ei gwaith yn defnyddio proteinau sy’n tarddu o facteria pridd i ddatblygu gorchudd gwrth-gyrydu newydd ar gyfer dur.
Read More

9 March 2017


Read More

CYMDEITHAS DDEUNYDDIAU DE CYMRU

1 February 2017

Ar 31 Ionawr, cynhaliodd Cymdeithas Ddeunyddiau De Cymru rownd gyntaf Cystadleuaeth Ddarlithio Pobl Ifanc IOM3. Roedd y rheolau’n syml: roedd angen i bob cystadleuydd fod yn 28 oed neu’n iau a siarad am bwnc o’u dewis am tua 15 munud.
Read More

GWNAETH YR ARGYFWNG DUR PRYDEINIG FWY O DDAIONI NA NIWED I’R DIWYDIANT

18 January 2017

Ym mis Ionawr 2016, cyhoeddwyd mwy na 1,000 o golledion swyddi yn y DU yn y cwmni dur anferth Tata, ac y byddai’r mwyafrif ohonynt yng ngweithfeydd Port Talbot yn ne Cymru. Yn sgil hyn, cafwyd blwyddyn o benawdau digalon, dyfalu a diffyg atebion ynghylch beth fyddai’n digwydd i’r diwydiant ym Mhrydain. Roedd rhai o’r farn mai dyma fyddai diwedd presenoldeb dur Tata yn y wlad – a diwydiant Prydain yn gyffredinol – ond ni allai hynny fod ymhellach o’r hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd.
Read More

BUDDSODDIAD M2A YN AGOR PROSIECTAU YMCHWIL AR BLASTIGAU

18 January 2017

Mae buddsoddiad mewn peiriannau mowldio chwistrellu newydd ym Mhrifysgol Abertawe yn galluogi cyfleoedd newydd ar gyfer prosiectau ymchwil gyda’r diwydiant gweithgynhyrchu plastigau.
Read More

COLEG PEIRIANNEG PRIFYSGOL ABERTAWE YN ENNILL DYFARNIAD EFYDD ATHENA SWAN

28 October 2016

Mae ennill y wobr yn golygu bod y Coleg Peirianneg yn ‘cydnabod sylfaen gadarn ar gyfer dileu rhagduedd ar sail rhywedd a datblygu diwylliant cynhwysol sy’n gwerthfawrogi ei holl staff’ yn ôl canllawiau Athena SWAN.
Read More