M2A

News

14 May 2019


Read More

12 February 2019


Read More

11 February 2019


Read More

CREU DIWYDIANT DUR A METEL AR GYFER YR 21AIN GANRIF

8 February 2018

Cymerwyd cam mawr ymlaen i sicrhau bod dur yng Nghymru a’r DU yn barod ar gyfer y dyfodol, gydag agoriad y Sefydliad Dur a Metelau newydd ym Mhrifysgol Abertawe.
Read More

PRIFYSGOL ABERTAWE YN ENNILL HER BEICIAU SANTANDER Y PRIFYSGOLION

8 January 2018

Roedd yr her hon yn cynnig cyfle i bartneriaid prifysgol Santander UK ennill costau cyfalaf i helpu i sefydlu eu cynllun rhannu beiciau eu hunain. Y buddsoddiad cychwynnol o £100,000, a ddarperir gan Santander UK, fydd y gost i gaffael a gosod y gorsafoedd gollwng beiciau, 50 beic a’r dechnoleg sydd ei hangen i weithredu’r cynllun.
Read More

YMESTYN GALLU YMCHWIL GWEITHGYNHYRCHU A DEUNYDDIAU

12 September 2017

Yn ddiweddar, mae M2A wedi gwario dros £1 miliwn yn prynu cyfarpar datblygedig er mwyn ymestyn gallu ein hymchwil ym maes gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch.
Read More

GWOBR I YMCHWILYDD M2A MEWN CYSTADLEUAETH TATA GROUP FYD-EANG

7 June 2017

Mae ymchwilydd ym Mhrifysgol Abertawe, Alex Harold, wedi curo dros 5000 o ymgeiswyr i ennill gwobr ryngwladol am ei gwaith yn defnyddio proteinau sy’n tarddu o facteria pridd i ddatblygu gorchudd gwrth-gyrydu newydd ar gyfer dur.
Read More

9 March 2017


Read More

CYMDEITHAS DDEUNYDDIAU DE CYMRU

1 February 2017

Ar 31 Ionawr, cynhaliodd Cymdeithas Ddeunyddiau De Cymru rownd gyntaf Cystadleuaeth Ddarlithio Pobl Ifanc IOM3. Roedd y rheolau’n syml: roedd angen i bob cystadleuydd fod yn 28 oed neu’n iau a siarad am bwnc o’u dewis am tua 15 munud.
Read More