M2A

YMESTYN GALLU YMCHWIL GWEITHGYNHYRCHU A DEUNYDDIAU

Yn ddiweddar, mae M2A wedi gwario dros £1 miliwn yn prynu cyfarpar datblygedig er mwyn ymestyn gallu ein hymchwil ym maes gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch. Cafodd yr eitemau canlynol eu caffael:

Renishaw RenAM 500M ALM.  Yr AM500 yw’r peiriant diweddaraf a gynhyrchwyd gan Renishaw, a derbyniom ni’r peiriant cyntaf o’r llinell gynhyrchu. Mae gweithgynhyrchu atodol yn un o’r technegau newydd mwyaf addawol sy’n galluogi cynhyrchu siapiau cymhleth ac effeithiolrwydd y tu hwnt i rai gweithgynhyrchu traddodiadol. Mae’r dechneg yn cael ei defnyddio eisoes yn y meysydd meddygol ac awyrofod, a disgwylir i’r galw dyfu dros y blynyddoedd nesaf. Bydd yr ALM yn cael ei ddefnyddio i asesu nodweddion y cydrannau a gynhyrchir trwy’r dechneg, a dilysu modelau cyfrifiadurol a fydd yn rhagweld llif nwy, sintro a dylanwad paramedrau ar ddwysedd cydrannau.

Mowldiwr Chwistrellu Engel e-victory. Mae mowldio chwistrellu yn cael ei ddefnyddio ar raddfa eang ym maes gweithgynhyrchu, mewn nifer o sectorau, o foduro i awyrofod, hyd at nwyddau domestig a phecynnu. Un o ddatblygiadau’r peiriant yw ymgorffori technoleg MuCell sy’n chwistrellu nwy i’r toddiant polymer i greu strwythur â thyllau bach ynddo. Mae’r strwythur tyllog yn cynnig dwy fantais; cydrannau ysgafn a defnyddio llai o bolymer. Bydd y gwaith ymchwil dechreuol yn canolbwyntio ar y dosbarthiad nwy o fewn y polymer a’r effaith ar gywirdeb dimensiynol. 

Hysitron TI 950 TriboIndenter. Wrth i ddatblygiadau deunyddiau symud ymlaen, mae’r ffocws yn symud mwy a mwy tuag at y raddfa nano, p’un a yw hynny’n nanogamau, gwaddodion neu orchuddion. Gall y TriboIndenter gynnal profion mecanyddol neu brofion nanografiadau, gan gwmpasu ystod eang o ddefnyddiau. I ddechrau, bydd y gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar adlyniad gorchuddion a nodweddion mecanyddol nanogamau.

 

Bydd y cyfarpar yn galluogi M2A i gynnal gwaith ymchwil blaenllaw yn y maes, gan barhau i sicrhau ei le fel arweinydd byd-eang o ran ymchwil a chefnogi’r diwydiant i drosglwyddo i’r technegau gweithgynhyrchu diweddaraf.

12 September 2017