M2A

PRIFYSGOL ABERTAWE YN ENNILL HER BEICIAU SANTANDER Y PRIFYSGOLION

Her Beiciau Santander y Prifysgolion

Roedd yr her hon yn cynnig cyfle i bartneriaid prifysgol Santander UK ennill costau cyfalaf i helpu i sefydlu eu cynllun rhannu beiciau eu hunain. Y buddsoddiad cychwynnol o £100,000, a ddarperir gan Santander UK, fydd y gost i gaffael a gosod y gorsafoedd gollwng beiciau, 50 beic a’r dechnoleg sydd ei hangen i weithredu’r cynllun.

Cynllun Beiciau Abertawe

lleoliadau’r beiciau
  • Campws Singleton Prifysgol Abertawe: 20 Gorsaf, 11
  • Y Ganolfan Ddinesig: 20 Gorsaf, 11
  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau: 20 Gorsaf, 11
  • Parcio a Theithio Ffordd Fabian: 10 Gorsaf, 6
  • Campws y Bae: 20 Gorsaf, 11

sut fydd y cynllun yn gweithio?
  • bydd y cynllun yn cael ei reoli gan ein darparwr gwasanaeth lleol (ar gyfer cydbwyso’r beiciau a chynnal a chadw’r beiciau) ac yn cael ei gynorthwyo gan brif ddarparwr rhannu beiciau y du, nextbike uk. bydd angen i ddefnyddwyr y cynllun gofrestru gyda’r cynllun, a phan fyddan nhw wedi gwneud hynny, mae llogi beic yn syml ac yn hawdd:
  • mae’r beiciau ar gael i’w llogi 365 diwrnod y flwyddyn, 24 awr y dydd.
  • mae llogi beic yn syml: gallwch ddefnyddio’r ap, ffonio’r llinell gymorth neu ddefnyddio’r cyfrifiadur sydd wedi’i leoli ar y beic.
  • gallwch logi hyd at bedwar beic ar yr un pryd a’u dychwelyd nhw i unrhyw orsaf gollwng swyddogol.
  • pan fyddwch chi wedi cofrestru ar y cynllun, gallwch logi beiciau o gynlluniau nextbike mewn 14 o wledydd ledled y byd (mae costau defnyddio lleol yn berthnasol).

James Carlos

8 January 2018