M2A

News

5 November 2019

Ar 30ain Hydref 2019, lansiodd coleg peirianneg Prifysgol Abertawe rwydwaith myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig mewn peirianneg. Er mwyn dod i ddeall y rhwystrau y mae unigolyn BAME yn eu hwynebu mewn sefydliadau, gwahoddwyd yr Athro Emmanuel Ogbonna, athro rheoli a threfniadaeth o Ysgol Fusnes Caerdydd, i rannu ei ganfyddiadau ar y pwnc hwn.
Read More

14 May 2019


Read More

12 February 2019


Read More

11 February 2019


Read More

CREU DIWYDIANT DUR A METEL AR GYFER YR 21AIN GANRIF

8 February 2018

Cymerwyd cam mawr ymlaen i sicrhau bod dur yng Nghymru a’r DU yn barod ar gyfer y dyfodol, gydag agoriad y Sefydliad Dur a Metelau newydd ym Mhrifysgol Abertawe.
Read More

PRIFYSGOL ABERTAWE YN ENNILL HER BEICIAU SANTANDER Y PRIFYSGOLION

8 January 2018

Roedd yr her hon yn cynnig cyfle i bartneriaid prifysgol Santander UK ennill costau cyfalaf i helpu i sefydlu eu cynllun rhannu beiciau eu hunain. Y buddsoddiad cychwynnol o £100,000, a ddarperir gan Santander UK, fydd y gost i gaffael a gosod y gorsafoedd gollwng beiciau, 50 beic a’r dechnoleg sydd ei hangen i weithredu’r cynllun.
Read More

YMESTYN GALLU YMCHWIL GWEITHGYNHYRCHU A DEUNYDDIAU

12 September 2017

Yn ddiweddar, mae M2A wedi gwario dros £1 miliwn yn prynu cyfarpar datblygedig er mwyn ymestyn gallu ein hymchwil ym maes gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch.
Read More

GWOBR I YMCHWILYDD M2A MEWN CYSTADLEUAETH TATA GROUP FYD-EANG

7 June 2017

Mae ymchwilydd ym Mhrifysgol Abertawe, Alex Harold, wedi curo dros 5000 o ymgeiswyr i ennill gwobr ryngwladol am ei gwaith yn defnyddio proteinau sy’n tarddu o facteria pridd i ddatblygu gorchudd gwrth-gyrydu newydd ar gyfer dur.
Read More

9 March 2017


Read More