M2A

PWY. BETH. BLE. PAM.

Mae’r Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) yn fenter gan Brifysgol Abertawe sy’n cynnig hyfforddiant ymchwil ôl-raddedig dan arweiniad diwydiant ym meysydd deunyddiau ac uwchweithgynhyrchu Wedi’i ariannu’n llawn gan WEFO, EPSRC a diwydiant, gall M2A gynnig 24 o leoedd EngD a 8 lle ymchwil MSc y flwyddyn yn ogystal â PhD a graddau meistr rhan amser.

RYDYM YN DANBAID DROS YR HYN RYDYM YN EI WNEUD

Mae gan M2A ddwy ffrwd dechnegol; caenau ymarferol a ddarperir gan EPSRC COATED2 CDT a Defnyddiau Datblygedig a Gweithgynhyrchu.

Work

COATED2

Mae Canolfan yr EPSRC ar gyfer Hyfforddiant Doethuriaeth mewn Caenau Ymarferol Diwydiannol sef COATED2, yn cynnig cyfleoedd ymchwil cyffrous i ddatblygu ac uwchraddio caenau datblygedig ar gyfer cynhyrchu, storio a rhyddhau egni. Maent yn canolbwyntio hefyd ar ba mor wydn mae deunyddiau o’r fath yn gallu gwrthsefyll diraddiad a chyrydiad amgylcheddol.

Work

DEUNYDDIAU AC UWCHWEITHGYNHYRCHU

Mae’r ffrwd dechnoleg hon yn rhoi gwybodaeth dechnegol arbenigol ym mhob agwedd o faes Deunyddiau a Gweithgynhyrchu. Mae meysydd ymchwil cyfredol yn cynnwys pynciau ymchwil mor amrywiol ag uwchfetaleg dur, gweithgynhyrchu a modelu hylifau cyfansawdd ar gyfer cychod cyflym.