ARCHWILIO’R CYFLEUSTERAU O’R RADD FLAENAF YM MHRIFYSGOL ABERTAWE,
CANOLFAN ACADEMAIDD YN Y 10 UCHAF YN Y DU AR GYFER YMCHWIL DEUNYDDIAU A GWEITHGYNHYRCHU UWCH.

Mae'r Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) yn darparu hyfforddiant ymchwil o dan arweiniad diwydiant i ôl-raddedigion ar Gampws y Bae, sef campws newydd Prifysgol Abertawe. Ariennir M2A yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.