CWRDD Â'R TIM

Yr Athro James Sullivan – Cyfarwyddwr
Dr Andrew Rees – Cyfarwyddwr
Dr Thomas Lewis – Cydlynydd Prosiect
Mrs Rebecca White – Gweinyddwr Prosiect
Ms Joanne Peters – Cynorthwyydd Cyllid
Yr Athro David Penney – Cyfarwyddwr
Dr David Warren – Rheolwr Prosiect
Dr Rhys Faulkner – Cydlynydd Prosiect
Hayley McAuliffe – Cynorthwyydd Gweinyddol
Paul Harries – Dylunio Graffig
Yr Athro Richard Johnston – Cyfarwyddwr
Dr Vivienne Jenkins – Cydlynydd Prosiect
Mrs Beverley Williams – Rheolwr Swyddfa
Vicky Thomas – Swyddog Cyllid

Mae'r Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) yn darparu hyfforddiant ymchwil o dan arweiniad diwydiant i ôl-raddedigion ar Gampws y Bae, sef campws newydd Prifysgol Abertawe. Ariennir M2A yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.